Za Tuzlanski kanton neprihvatljiv Nacrt Zakona o pravima demobilisanih boraca FBiH

Vlada TK podržala je Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja TK na nacrt Federalnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Prema mišljenju Ministarstva predloženi nacrta Zakona apsolutno neprihvatljiv za Tuzlanski kanton kako iz moralnih, tako i iz finansijskih razloga.

Iz moralnih razloga je neprihvatljiv obzirom da ima različit tretman članova porodica u okviru postojećih boračkih kategorija, favorizovanja jednih u odnosu na druge, davanja većih prava članovima porodica u odnosu na direktne učesnike odbrambeno oslobodilačkog rata, a iz finansijskih razloga je neprihvatljiv jer bi ovakav nacrt zakona proizveo dodatno i izuzetno veliko finansijsko opterećenje za budžet Tuzlanskog kantona.

Imajući u vidu navedeno, Vlada Tuzlanskog kantona, ne podržava stav da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica razmatra i donosi po skraćenom postupku, nego isključivo u redovnoj proceduri uz provođenje javne rasprave, sa realno predloženim zakonskim rješenjima koje su nadležni kantonalni organi u mogućnosti podržati i prihvatiti.