Za stambena pitanja boraca u TK osigurano 300 hiljada KM

Dobitnici sredstava u okviru Projekta pomoć u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica, u ponedjeljak su s ministrom za boračka pitanja TK Fedahijom Ahmetović potpisali ugovore o dodjeli sredstava. Vlada TK za ove namjene u Budžetu je izdvojila 300 hiljada KM.