Za samozapošljavanje i zapošljavanje boračkih kategorija u TK izdvojena 2 miliona KM

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o ostvarivanju povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom utvrđen je način obezbjeđenja sredstava u svrhu ostvarivanja povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, korisnici prava na sredstava, uslovi, kriteriji i postupak dodjele istih, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava na području Tuzlanskog kantona.

Cilj donošenja ovoga propisa je da se putem izdvajanja određenih finansijskih branilačkim kategorijama za pokretanje odnosno proširenje djelatnosti omogući otvaranje novih radnih mjesta, na području Tuzlanskog kantona, kao i da se afirmiše proizvodna djelatnost u odnosu na uslužnu. Prema ovoj odluci, Budžetom planirana sredstva se mogu odobriti za samozapošljavanje radi pokretanja nove djelatnosti i zapošljavanje radi proširenja postojeće ili pokretanja nove djelatnosti.

Dok se samozapošljavanje odnosi se na zapošljavanje nezaposlene osobe koja bi koristeći sredstva registrovala i otpočela obavljati djelatnost u svoje ime i za svoj račun, definisano je da zapošljavanje mogu vršiti fizička lica koja obavljaju, registriranu obrtničku ili srodnu djelatnost, kao i privredna društva registrovana kod nadležnog organa shodno Zakonu o privrednim društvima.

Za ovu namjenu Vlada je planirala ukupno 2 miliona KM od čega po jedan milion za dodjelu grant sredstava fizičkim licima koja obavljaju, obrtničku ili srodnu djelatnost i privrednim društvima registrovanim kod nadležnog organa, a koja bi izvršila zapošljavanje osoba iz boračkih kategorija.

Planirano je da se sredstava za samozapošljavanje dodjeljuju kao grant u visini do 10.000,00 KM, dok se sredstava za zapošljavanje dodjeljuju kao grant po 30.000,00 KM za program čija je investicija minimum 60.000,00 KM, a minimalan broj novouposlenih tri, grant po 20.000,00 KM za program čija je investicija minimum 40.000,00 KM, a minimalan broj novouposlenih dva ili grant po 10.000,00 KM za program čija je investicija minimum 20.000,00 KM, a minimalno jedna novouposlena osoba.