Za sada nema opasnosti od izlivanja rijeka iz korita u TK

Prema izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla svi vodotoci su u svojim koritima i za sad nema opasnosti od izlivanja.

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 197,06 m.n.m., (tačka preljevaje 200 m.n.m.).

U odnosu na mjerenje juče nivo je viši za 11 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,7 m3/s.

Vodostaj rijeke Spreče u 08:00 sati na mjernom mjestu Karanovac iznosio je 221 cm i u porastu je.

Vodostaji rijeka Tinje, Gostelje i Oskove su u fazi opadanja, dok je vodostaj rijeke Turije u stagnaciji.