Za projekte zaštite okoliša 5,5 miliona KM

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu.

Ovim je utvrđena struktura, rashodi, način raspodjele ukupno planiranih 5.511.000,00 KM, te obaveze korisnika namjenskih sredstava i nadzor nad trošenjem sredstava za 2022. godinu.

Iz ovih sredstava Vlada će podržati projekte zaštite okoliša, a posebno zaštite, očuvanja i poboljšanja kvaliteta zraka, tla i voda, saniranje deponija i smanjivanje nastajanja otpada, zbrinjavanje i obrada svih vrsta otpada, zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti, provedbu energetskih programa, uređenje zelenih javnih površina, unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša, poboljšanje praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te uvođenje sistema upravljanja okolišem, poticanje održivog korištenja prirodnih dobara i poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti.