Za petak zakazana sjednica Skupštine TK hitnog karaktera

Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera zakazana je za petak 15. jula 2022. godine, na kojoj će biti razmatrano pet tački dnevnog reda.

Planirano je razmatranje Prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rada i zaštiti porodice s djecom; Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu; Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama; Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona, te Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona.

Sjednica će biti održana u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, sa početkom u 10:00 sati.