Vozači u FBiH do sada platili više od 20 miliona KM za nezakonito skuplji eko test

Od vozača u FBiH vlasti su do sada naplatile više od 20 miliona KM za eko test prema nevažećem pravilniku, ali dokument koji je državno Ministarstvo prometa i komunikacija proglasilo neusklađenim sa zakonom u martu 2017. godine još nije stavljen van snage.

Radna grupa koja sastavlja novi pravilnik o tehničkom pregledu vozila trebala je još u junu prošle godine usvojiti ovaj dokument, ali to se nije desilo.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH već nekoliko puta nam govore kako kompletan proces obustavlja Federalno ministarstvo prometa i komunikacija jer još nikad nisu dostavili svoje mišljenje na novi pravilnik.

“Nismo dobili njihovo mišljenje i pored svih urgencija. Nemaju nikakvo objašnjenje. Radna grupa je imenovana, a sastoji se od četiri predstavnika našeg ministarstva i po jednog iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, RS-a i Distrikta Brčko”, ponovili su nam iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.

Na naš upit o kašnjenju, iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija odgovorili su nam kako posao nije okončan zbog bolesti predsjednika Radne grupe.

“Učestvovali smo u radu Radne grupe i bili prisutni na svim sastancima koje je grupa imala te davali svoje primjedbe i prijedloge vezane za sam tekst izmjena navedenog propisa. Na tekst Pravilnika o tehničkim pregledima, koji je dostavljen prošle godine, Ministarstvo saobraćaja RS je dostavilo negativno mišljenje, kao i Vlada Brčko distrikta BiH. U martu ove godine Radna grupa je nastavila rad na pripremi teksta pravilnika, ali nažalost zbog bolesti predsjednika grupe posao još nije okončan, tako da konačan materijal nije dostavljen na saglasnost resornim entitetskim ministarstvima i Vladi Brčko distrikta”, kazali su nam iz kabineta federalnog ministra Denisa Lasića.

Podsjećamo, prije skoro godinu kazali su nam kako pripremaju materijal koji bi uskoro trebao biti dostavljen Ministarstvu prometa i komunikacija BiH. Inače, materijal koji je sastavila Radna grupa dostavljen im je u septembru 2017. godine.

Prema izmijenjenom Pravilniku o tehničkom pregledu vozila, koji nije usklađen sa zakonom, cijena eko testa je 22, 32 ili 36 KM, ovisno o motoru vozila. Prije je ova cijena iznosila 5 KM.

Državni ministar prometa i komunikacija Ismir Jusko ranije je u razgovoru za Klix.ba nagovijestio kako bi cijenu eko testa trebalo vratiti na 5 KM.

Prema izvještajima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), u FBiH je od 2017. do augusta ove godine registrovano 666.789 vozila, što znači da je od vozača u FBiH do sada naplaćeno više od 20 miliona KM za eko test prema nezakonitom pravilniku.

 (Klix)