Vlada TK usvojila Naredbe Kriznog štaba: Nošenje maske obavezno u zdravstvenim ustanovama i javnom prijevozu

Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Radi se o naredbama koje je Krizni štab utvrdio 25. februara te ih je Vlada, obzirom na svoje nedavno imenovanje, potvrdila danas.

Ovim naredbama naređeno je obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra u svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasništva, ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe, ustanovama koje zbrinjavaju i smještaju osobe sa poteškoćama u razvoju i osobe sa duševnim smetnjama, kazneno – popravnim ustanovama i drugim ustanovama socijalne skrbi, kao i sredstvima javnog prijevoza.

Ovom naredbom dopuštene su posjete i izlaz osobama smještenim u ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, uz uvjet da ustanova mora imati interni plan za posjete u ustanovi, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19.

Također, dopušta se i prijem novih korisnika u ustanovama socijalne skrbi, uz uslov da je prethodno provedeno PCR testiranje na COVID-19, što se primjenjuje i kod premještanja korisnika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne skrbi.

Sva okupljanja odvijaju se u prostoru koji omogućava obavezni fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba i poštivanje higijensko – epidemioloških mjera koje su donijeli zavodi za javno zdravstvo u Federaciji BiH. Za provedbu epidemioloskih mjera i organizaciju skupa odgovorni su organizatori okupljanja.

Na skupovima koji se održavaju u zatvorenom prostoru, a na kojima se okuplja više od 300 osoba, osim ranije navedenog, svi sudionici moraju imati negativan antigenski test, ne stariji od 24 sata ili PCR test, ne stariji od 48 sati, ili potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 4 mjeseca, ili potvrdu o završenom cijepljenju (ne stariju od 4 mjeseca nakon druge doze cjepiva, odnosno 12 mjeseci nakon treće doze cjepiva).

U svim oblicima prodavaonica, broj kupaca je ograničen tako da je definiran prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču. Bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dopušten boravak vise od 400 potrošača.

Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom prostoru odvija se uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra izmedu stolova, a ugostiteljski objekti koji organiziraju muziku uživo, disko klubovi, kao i objekti slične namjene moraju provoditi VPT pravilo i obavezno poštivanje razmaka od minimalno 2 metra izmedu stolova.

Održavanje sportskih natjecanja na otvorenom uz prisustvo gledatelja odvija se uz pridržavanje općih higijensko-epidemioloških mjera, te u zatvorenom prostoru uz prisustvo gledatelja uz uslove primjene pravila VPT i razmaka medu gledateljima od 2 metra. Prilikom ulaska na stadion potrebno je staviti u upotrebu sve ulaze kako bi se smanjio rizik većeg okupljanja.

Trenažni procesi sportista svih profesionalnih sportskih klubova održavaju se uz pridržavanje općih higijensko-epidemioloških mjera donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH. Sportski savezi i organizatori sportskih natjecanja i trenažnih procesa odgovorni su za provedbu higijensko-epidemioloških mjera.

Danas potvrđene mjere primjenjivat će se do 11. marta, osim u slučaju pogoršanja higijensko – epidemiološke situacije na području našeg kantona ili u slučaju donošenja drugačijih naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.