Vlada TK usvojila Dokument okvirnog budžeta za period 2023. – 2025.

Vlada TK usvojila je Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2023 – 2025. godina.

Glavni cilj ovog dokumenta je da osigura povezanost između prioritetnih politika Vlade Tuzlanskog kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju strateškog planiranja prioriteta i ciljeva Vlade Tuzlanskog kantona.

On sadrži sadrži preliminarne projekcije budžeta za spomenuti period, te osigurava bolju povezanost između prioritetnih politika Vlade Kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju kvalitetnijeg strateškog srednjoročnog planiranja budžeta.

Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2023 – 2025. godina predstavlja osnovu za pripremu, planiranje i izradu budžeta i finansijskih planova u Tuzlanskom kantonu za fiskalnu 2023. godinu.