Vlada TK: Uskoro izrada Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona

Povodom ozvaničenja poslovne saradnje na izradi Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona 2022 – 2027. godina danas je potpisan ugovor između Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Riječ je o prvoj sektorskoj strategiji koja se radi na području TK, kazao je ovom prilikom ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Mustafa Šakić, napominjući da ovaj dokument treba pomoći ključnim nosiocima turističkog razvoja, prvenstveno na lokalnom nivou, u izradi lokalnih razvojnih strategija turizma, marketinških planova i ostalih dokumenata lokalnog turističkog razvoja. „Smatramo da Tuzlanski kanton ono najbolje što u ovom
momentu ima su ljudi, a za izradu Stategije razvoja turizma TK ti ljudi su na Ekonomskom fakultetu“, kazao je ministar Šakić.

Posebno su, kaže dekanesa Kokorović Jukan, ponosni zbog činjenice da je upravo Ekonomski fakultet dobio u zadatak da uradi ovu Strategiju.

„Naš prvi zadatak je formiranje operativnog izvršnog tima za izradu te strategije. U ovom timu učestvovaće nastavnici Ekonomskog fakulteta koji imaju kompetencije za izradu ovakvih dokumenata, ali naravno mi u ovaj proces

ćemo da uključimo i sve ostale nastavnike odnosno kolege sa drugih fakulteta, posebno sa Prirodno matematičkog fakulteta, koji imaju kompetencije za izradu ovog dokumenta. Za dio nedostajućih kompetencija ćemo da angažujemo i
eksterne konsultante“, kazala je dekanesa Kokorović Jukan.

Planirano je da se krajem godine široj javnosti prezentuje Strategija razvoja turizma TK. Ekonomski fakultet je već uveo nove studijske programe menadžmenta u turizmu i na današnjem sastanku je izraženo uvjerenje da
postoje kapaciteti za edukaciju mladih kadrova koji su neophodni za razvoj turizma.