Vlada TK: Ubrzati aktivnosti u cilju što skorijeg početka radova na izgradnji autoceste Tuzla – Orašje

„Vlada Tuzlanskog kantona, u cjelokupnom svom mandatu, stoji na dispoziciji da pomogne provođenje svih neophodnih koraka kako bi se što prije počelo sa konkretnim radovima na izgradnji autoceste Tuzla – Brčko – Orašje“, rečeno je na današnjem sastanku premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i ministra trgovine, turizma i saobraćaja Mustafe Šakića sa izvršnim direktorom JP Autoceste FBiH za projektovanje i građenje Ešefom Džafićem.

Današnji sastanak iskorišten je kako bi se Vlada detaljnije upoznala sa trenutnim aktivnostima na realizaciji ovog generacijskog projekta, kao i svim što je realizirano u prethodnom periodu.

„Ovo je naš generacijski projekat i veoma nam je bitno da prvi radovi na geološkim istraživanjima na prvoj dionici započnu što prije. U tom smislu Vlada, resorna ministarstva i ja lično stojimo na dispoziciji Autocestama FBiH, da pomognemo u svemu onome što bude u našoj moći. U tom pogledu garantiramo da će svako postupanje, koje bude u nadležnosti Tuzlanskog kantona, imati prioritet u postupanju i da se niti na jednu našu aktivnost neće čekati duže od stvarno neophodnog vremena“, kazao je premijer Halilagić.

Direktor Džafić je premijeru prezentirao da sve dosadašnje aktivnosti teku predviđenom dinamikom, te da se polovinom ove godine očekuje i da Posavski kanton i Brčko Distrikt urade svoju prostorno – plansku dokumentaciju, kako bi se moglo početi i sa projektiranjem autoceste na ovom području. „Dok to čekamo, aktivnosti na dionici koja ide kroz Tuzlanski kanton idu svojim tokom i uskoro očekujemo evaluaciju ponuda koje su pristigle po tenderu za izradu Glavnog projekta dionice od Tuzle do Previla“, kazao je Džafić

Današnjem sastanku prisustvovao je i pomoćnik ministra za saobraćaj Nenad Lukanović.

(rtvslon.ba)