Vlada TK traži zabranu organizovanja štrajka zdravstvenih radnika

Na danas održanoj vanrednoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona se upoznala sa Informacijom Radnog tima Vlade TK, o pokušaju nastavka razgovora sa predstavnicima sindikata zaposlenih u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

Kako se navodi u Zaključku Vlade, štrajk koji je od strane predstavnika sindikata najavljen isključivo medijski, za koji ni Vlada, ni drugi nadležni kantonalni organi nisu zaprimili nikakav pisani dokument, a koji bi trebao započeti 19. septembra 2022.godine, apsolutno u ovoj fazi nema svoje uporište u važećim propisima i odredbama Kolektivnog ugovora koji regulišu ovu oblast.

Ministrica zdravstva je zadužena da od direktora svih javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, shodno Zakonu o štrajku, traži da pod hitno i bez odlaganja podnesu zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organiziranja i provođenja spomenutog štrajka, jer je on zakazan suprotno odredbama važećih propisa i odredbi Kolektivnog ugovora.