Vlada TK: Stabilizira se epidemiološka situacija

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je InformacijuMinistarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji na području TK u periodu od 01.05.2021. godine do 17.06.2021. godine. Prema Informaciji, na području TK u posljednjih mjesec i po dana došlo je do stabilizacije epidemiološke situacije kada su u pitanju infekcije uzrokovane novim SARS-CoV-2 virusom.

Vakcinacija protiv COVID-19 vrši se prema Planu vakcinacije sačinjenom od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona koji je usklađen sa Planom vakcinacije Federacije Bosne i Hercegovine, te usvojen od strane Vlade FBiH.Vakcinacija je započela 11. marta 2021.godine i do 13. juna u TK je stiglo ukupno 41.460 doza vakcina, od toga 12.780 doza AstraZeneca vakcine, 18.990 doza Pfizer vakcina, 3.588 doza kineske vakcine, Coronavac – proizvođača Sinovac te 6.102 doze kineske vakcine Sinofarm.Sve vakcine koje su pristizale korištene su za vakcinaciju i revakcinaciju.

U maju je PCR-metodom obrađen 7.701 uzorak, od čega je kod 685 uzoraka potvrđen novi SARS-CoV-2 virus. U junu je PCR metodom obrađeno 3.947 uzoraka, od čega je kod njih 138 potvrđen novi SARS-CoV-2 virus. Najveći broj testiranih registrovan je u prvoj sedmici maja, kada je zabilježen i najveći broj potvrđenih slučajeva (368/823) što čini 44,71 % u odnosu na ukupan broj potvrđenih u ovom periodu. Najmanji broj testiranih, a samim tim i registrovanih slučajeva, bilježi se posljednjoj analiziranoj sedmici juna (11/823) što čini 1,33% od ukupnog broja potvrđenih u navedenom periodu.

Iako je broj potvrđenih slučajeva u padu, zdravstvene ustanove primarnog, kao i one sekundarnog nivoa i dalje vrše testiranja svih sumnjivih slučajeva.Uporedo sa padom broja zaraženih, smanjen je i priliv pacijenata u COVID bolnicama UKC Tuzla.Najveći broj hospitaliziranih zabilježen je u prvoj sedmici maja (79), dok je najmanji broj hospitaliziranih zabilježen u posljednjoj analiziranoj sedmici juna (3). Od ukupnog broja hospitaliziranih (206) u analiziranom periodu, njih 19 (9,22%) zahtijevalo je invazivnu mehaničku ventilaciju, od čega je 17 pacijenata preminulo (89,47%).Najviša zabilježenastopa mortaliteta od COVID-19 za područje TK u analiziranom periodu, zabilježena je u prvoj sedmici maja 8,98/100.000 stanovnika. Najniža je zabilježena u posljednjoj analiziranoj sedmici juna kada je iznosila 0,44/100.000 stanovnika.