Vlada TK: Skoro 645 hiljada KM za investicije u školskim objektima

Vlada TK danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Ovim izmjenama i dopunama planirana je realizacija novih kapitalnih investicija u ukupno 50 školskih objekata u našem kantonu. Za ove namjene izdvojeno je 649.940,00 KM.

Uz sredstva koja su odobravana na proteklim sjednicama Vlade, a koja se kreću oko 3 miliona KM, ukupna dosadašnja izdvajanja za kapitalne projekte u oblasti obrazovanja iznose oko 3,6 miliona KM. Osim navedenog, danas su u Program uvrštene i kapitalne nabavke za pravosudne institucije u Kantonu. Također, Vlada je, u skladu sa utvrđenim Programom Kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, donijela i više odluka o odobravanju planiranih sredstava za nabavku opreme u Ministarstvu finansija, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu kulture, sporta i mladih, te Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona.

(RTV SLON)