Vlada TK : Skoro 40 miliona KM za razvojne i programe socijalne zaštite u TK

Vlada je danas donijela Odluku o usmjeravanju i korištenju sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore Tuzlanskom kantonu iz septembra 2021.godine. Radi se o nepunih 39 miliona KM, osiguranih iz tranše Međunarodnog monetarnog fonda, koji se ovom odlukom usmjeravaju na glavni račun trezora Tuzlanskog kantona.

Od ovih sredstava za finansiranje programa socijalne zaštite planirano je nešto više od 27 miliona KM, za program Podrška razvoju kantona 3.680.000 KM, za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za u okviru programa Ministarstva za boračka pitanja planirano je 2 miliona KM, sufinansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica dr. „Mustafa Beganović“ Gračanica planirano je 650.000 KM. Za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola predviđeno je skoro milion KM, a za izgradnju Muzičke škole 600.000 KM.

Kao podrška Međunarodnom aerodromu Tuzla planirano je 880.000 KM, 1,8 miliona je planirano za sanaciju lokalnih puteva u našem kantonu, dok je za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju planirano više od 1,2 miliona KM.