Vlada TK: Saglasnost za popunu radnih mjesta

Vlada je odobrila usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Ministarstvu privrede je 700 KM dodijelilo Udruženje Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, u svrhu realizacije projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ („PAMETNE ŠKOLE 2“) koji se implementira u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora 2014-2020.

S obzirom na promjene radno – pravnog statusa dosadašnjih članova, koji više nisu u mogućnosti učestvovati u radu projektnog tima Vlade TK za implementaciju projekta Pametne škole 2, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama ranije odluke o imenovanju Tima, te time izvršila zamjenu određenih članova. Zbog istog razloga izmijenjena je i ranije donesena Odluka o imenovanju Savjeta za visoko obrazovanje.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona za popunu radnog mjesta državnog službenika, pomoćnika direktoraa, putem internog premještaja državnog službenika. Također je data saglasnost Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za vanbolničku i bolničku zdravstvenu zaštitu, u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede data je saglasnost za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za vođenje upravnog postupka i normativno – pravne poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme, a Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za upravni postupak. Ministarstvu obrazovanja i nauke data je saglasnost za popunu radnih mjesta državnog službenika, pomoćnika ministra za visoko obrazovanje i nauku, i namještenika, višeg referenta za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom „B“ i „C“ kategorije“ i višeg referenta za opće poslove.

S obzirom da je Vlada Tuzlanskog kantona zaključila Aneks Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, a kojim je utvrđena neto satnica u oblasti zdravstva u iznosu od 2,75 KM te da puno radno vrijeme radnika traje 40 sati sedmično Vlada je danas prihvatila izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Ovim je izvršeno usklađivanje ukupnih prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka Zavoda, a Finansijski plan je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje po hitnoj proceduri.

Vlada je danas prihvatila tekstove aneksa kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, te dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas razriješila dužnosti člana Upravnog odbora JU „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla, te na ovo mjesto privremeno imenovala novog člana, te donijela više rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.