Vlada TK: Redovni studenti koji pripadaju boračkoj kategoriji plaćaju 50 posto iznosa školarine

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Univerziteta u Tuzli o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od 2022/23. godine. Ovim je omogućeno da redovni studenti prvog i prvog i drugog integrisanog ciklusa studija, državljani Bosne i Hercegovine, koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona i redovni studenti koji se sami finansiraju, a pripadaju boračkim kategorijama koje su definisane Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, u akademskoj 2022/23. godini plaćaju 50% iznosa participacije, odnosno 50% iznosa školarine utvrđene Odlukom, Studenti koji pripadaju ovim kategorijama, a koji su prilikom upisa u akademskoj 2022/23. godini uplatili puni iznos participacije odnosno školarine, više uplaćeni iznos uračunati prilikom upisa u ljetni semestar za upisanu akademsku godinu