Vlada TK: Podrška povratku kroz ulaganje u infrastrukurne projekte

Vlada Tuzlanskog kantona prepoznajući značaj projekata za poboljšanje uslova života povratničke populacije dala je saglasnost na četiri odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u okviru Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih osoba“.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju iznosa od 18.778 KM Opštini Srebrenica, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Rekonstrukcija lokalnog makadamskog putnog pravca Radovčići, Katanići, Ivčići, i Trubari – MZ-a Krnjići“. Mjesna Zajednica Krnjići je povratnička mjesna zajednica na području opštine Srebrenica a u naseljima koja joj teritorijalno pripadaju živi značajan broj povratnika. Rekonstrukcijom ove dionice stvorit će se preduslovi za poboljšanje ambijenta življenja za oko 100 povratnika.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju iznosa od 35.000 KM sredstava Mjesnoj zajednici Čivčije Bukovačke, grad Doboj, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Izgradnja vodovodne mreže u Mjesnoj zajednici Čivčije Bukovačke –Faza II“.Grad Doboj u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica finansijski je podržao realizaciju projekta kroz I fazu s obzirom na to da se projektom rješava vodosnabdjevanje za 600 domaćinstava, kako naseljenog mjesta Čivčije Bukovačke tako i drugih mjesta u okolini. Ukupna vrijednost planiranih radova iznosi 135.000 KM.

Također, Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Đurđevik, grad Živinice, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Nastavak asfaltiranja puta Djedino-Vrnojevići“ iznosu od 6.000. Vrnojevići su povratničko naselje koje nije imalo asfaltiranu putnu komunikaciju niti ima snabdjevenost vodom. Sanacija je započeta od strane Grada Živinica iz gradskog budžeta i do sada je asfaltirana dionica 3,5-4 km u više faza. U povratničkom naselju Vrnojevići više od 100 domaćinstava izvršilo je povrat imovine ali se ne mogu trajno vratiti jer ne postoji infrastruktura za trajni povratak.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava općini Čelić, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka Proširenja javne rasvjete u Mjesnim zajednicama Čelić, Šibošnica, Nahvioci, Vražići i Brnjik“, općina Čelić u iznosu od 100.000 KM.Radovi proširenja javne rasvjete obuhvataju pripremu terena kao i postavljanje stubova na područjima koja do sad nisu riješila ovo pitanje. Sredstva po predračunu koja su potrebna za ovu namjenu su 139.370,40 KM za pet povratničkih mjesnih zajednica. S obzirom na to da je općina Čelić tokom proteklih dana pretrpjela ogromne štete usljed vremenskih neprilika nisu u mogućnosti da iz sopstvenih izvora finansiraju kompletan projekat.