Vlada TK: Po 100 hiljada KM za Kulu Gradačac i pomoć Palestini

Na juče održanoj vanrednoj sjednici Vlada TK je odobrila 100.000 KM privrednom društvu IMK „Kula“ d.o.o. Gradačac kako bi pomogla sanaciju štete i ponovnu uspostavu proizvodnog procesa.

Sredstva su odobrena u svrhu finansiranja dijela poreza i doprinosa na plaće koje se odnose na mjesec oktobar 2023. godine za zaposlenike privrednog društva, zbog štete i obustave proizvodnje izazvane požarom 10. oktobra ove godine.

Također, u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, Vlada je odobrila 100.000 KM, odnosno protuvrijednost u iznosu od 51.001,37 EUR Palestinskoj monetarnoj upravi za Vladu Države Palestine u svrhu finansijske pomoći Palestinskom narodu u pojasu Gaze.

Vlada je dala saglasnost na Odobrenje izmjena i dopuna Plana novčanih tokova za period od oktobar – decembar 2023. godine i utvrđenu gornju granicu rashoda i izdataka do kojih će se odobriti operativni planovi budžetskih korisnika za navedeni period. Ministarstvo finansija je zaduženo da poveća alokaciju sredstva korisnicima u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za navedeni period iz budžetskih sredstva za iznos od 3.708.239,00 KM, a u skladu Pregledom izmjena i dopuna odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu u ukupnom iznosu od 134.879.439,50 KM i izvrši unos sredstva.

S obzirom da je Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona izvršena izmjena strukture rashoda i kapitalnih izdataka, te je izvjesno da se određeni rashodi odnosno kapitalni izdaci neće realizovati do kraja godine, a s obzirom da je potrebno dostaviti izvještaj Federalnom ministarstvu finansija o utrošku dodijeljenih sredstva, na juče održanoj vanrednoj sjednici Vlada je izmijenila ranije odluke o raspodijeli dijela sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH, kao i izmjene Plana investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK