Vlada TK: Ostvaren tekući suficit u iznosu od 9.808.505 KM

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je na današnjoj sjednici Izvještaj o izvršenju kantonalnog budžeta za prošlu godinu, a ovim dokumentom potvrđen je ostvareni tekući suficit u iznosu od 9.808.505 KM.

Tokom 2017. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 334.867.223 KM, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 325.059.168 KM. Ostvareni tekući suficit predstavlja rezultat kontroliranog korištenja rashoda i izdataka, istaknuto je u saopćenju Vlade Tuzlanskog kantona.

Akumulirani budžetski deficit 31. decembra 2016. godine iznosio 55.908.213 KM i dijelom je pokriven ostvarenim suficitom tokom 2017. godine, tako da je 31. decembra 2017. godine akumulirani deficit smanjen i iznosi 46.008.667 KM.

Na sjednici Kantonalne vlade data je saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini, a ukupni prihodi i rashodi, odnosno ulaganja u oblast upravljanja vodama u ovoj godini planirani su u iznosu od 10.501.172 KM.

Od toga se 4.568.250 KM odnosi na prihode koji se planiraju u ovoj godini, a 5.932.922 KM na prenesena sredstva vodnih naknada iz 2017. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata kojim su utvrđeni objekti za koje će biti finansirane mjere energijske efikasnosti iz namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Predviđeno je da se mjere energijske efikasnosti ove godine provedu u 15 osnovnih i srednjih škola, tri zdravstvene ustanove, dvije sportske dvorane, objektu Policijske uprave Gračanica, zgradi suda u Lukavcu, te objektima mjesnih zajednica Kovačevići i Međeđa u Sapni.

Za sve ove projekte budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu iz namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, planirano je 1.372.000 KM.

Vlada je danas dala i saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini. Programom je utvrđeno da raspoloživa sredstva iznose 1.991.264 KM, od čega su 1.292.593 neutrošena iz ranijeg perioda, dok planirani prihod sredstva ove godine iznose 698.671 KM.

Prikupljena sredstva koristit će se za izradu projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, uspostavu informacionog sistema za zemljište te izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta.

Sredstva će se koristiti i za izradu projekta višenamjenskog vrednovanja, realizaciju poslova utvrđenih programom gospodarenja i dekontaminaciju zemljišta i podizanje zaštitnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija.

Prema nedavno utvrđenom Programu utroška sredstava za kapitalne projekte i investicije, Vlada je danas Ministarstvu obrazovanja i nauke TK odobrila ukupno 1.952.000 KM za realizaciju kapitalnih investicija, a radi se o oko 70-ak projekata u osnovnim i srednjim školama.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture, a izradi pravilnika se pristupilo zbog nepohodnosti definiranja iznosa najniže plaće u javnim ustanovama kulture.

Ovim pravilnikom se u ustanovama kulture utvrđuje najniža plaća u visini 432 KM, a do ovog iznosa došlo se procentualnim uvećanjem do sada utvrđene najniže plaće od 406 KM u procentu od 6,25 posto, što predstavlja procenat za koji je uvećana i osnovica za obračun plaće budžetskih korisnika, saopćeno je iz Vlade Tuzlanskog kantona.

(Nezavisni.ba)