Vlada TK o smjernicama ekonomske politike za trogodišnji period

Vlada TK danas će, između ostalih tačaka, razmatrati Smjernice ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period od 2023. do 2025. godine.

Na dnevnom redu je i razmatranje Odluke o davanju saglasnosti na Instrukciju o procedurama za isplatu socijalnih davanja Ministarstva finansija.