Vlada TK: Korisnici uvećanog dječijeg dodatka imat će pravo na subvenciju prijevoza

Današnjom izmjenom Programa raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2022. godinu Vlada je omogućila da osobe ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju i koji su u postupku procjene sposobnosti i određivanja podrške razvrstani rješenjem mjesno nadležnog centra za socijalni rad, kao i njihovi pratioci (ukoliko su neophodni) i korisnici oboljeli od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti, a koji su bili korisnici uvećanog dječijeg dodatka, i dalje nastave uživati pravo na subvenciju prijevoza u cilju školovanja i korištenja usluga dnevnih centara, zavoda i slično.

Naime posljednjim izmjenama Zakona materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim je dodatak na djecu prešao u nadležnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, navedeni korisnici izgubili bi pravo na ovaj oblik podrške, jer po automatizmu prestaje pravo na dodatak na djecu i uvećani dodatak na djecu po kantonalnom propisu.

Današnjim izmjenama Vlada je prevenirala ovu negativnu posljedicu i korisnicima prava omogućila da i dalje uživaju ovaj oblik podrške.