Vlada TK: Izmjenama Budžeta planirana sredstva za subvencioniranje avio linija

Današnjim Zaključkom i zaduženjem Ministarstvu finansija TK, Vlada Tuzlanskog kantona je pokrenula proceduru izmjena i dopuna Budžeta TK za 2023. godinu i Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, a sve u cilju usklađivanja prihoda i primitika sa ostvarenim prihodima za period januar – septembar 2023.godine, te procjenom do kraja 2023. godine, kao i usklađivanja rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima.

Ovim izmjenama planira se povećanje gornje granice rashoda u iznosu od skoro 4 miliona KM, pri čemu se najznačajnija dodatna izdvajanja odnose na povećanje sredstava za subvencioniranje avio linija, kao i za unaprjeđenje stanja na UKC-u Tuzla.

Na potrošačkoj jedinici Ministarstvo zdravstva povećanje treba da iznosi 1.134.000 KM. Od ovog iznosa 300.000 KM se odnosi na projekat I faze adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju JZU UKC Tuzla, te 604.000 KM za adaptaciju dijela Klinike za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla. Za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima planirano je 200.000 KM, a za rekonstrukciju prostorija na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata 30.000 KM.

Također, Ministarstvo finansija je zaduženo da poveća sredstva na potrošačkoj jedinici JP Međunarodni aerodrom Tuzla, i to u iznosu od 2,5 miliona KM kao subvencije za avio linije.

Ministarstvo će povećati i planirana sredstva Kantonalnoj upravi za šumarstvo, i to u iznosu od 143.524 KM, za finansiranje troškova Izvedbenih projekata šumsko-uzgojnih radova JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanja.

Osim navedenog planirat će se i povećanje od 85.000 KM na potrošačkoj jedinici Podrška povratku prognanih lica za realizaciju projekta u povratničkim gradovima/općinama. Današnjim Zaključkom Ministarstvo finansija je zaduženo da 24. oktobra dostavi Vladi Kantona prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK