Vlada TK: Finansijska pomoć gradovima i općinama iz sredstava posebne naknade

Na jučerašnjoj sjednici Vlada TK je prihvatila Informaciju Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica o namjenskom utrošku realizovanih sredstava po Sporazumu o sufinansiranju nabavke medicinske opreme. Po ovom sporazumu, dodijeljenih 150.000 KM Bolnica je utrošila za nabavku automatizovanog aparata za bakteriološke/mikrobiološke analize, holtera ekg i holtera pritiska, dvije automatske mašine za pranje veša, te automatizovanog imunohemijskog analizatora.

Kako se u Informaciji navodi isporukom, instalacijom i puštanjem u rad, te uplatama dobavljačima u potpunosti je izvršena realizacija sredstava koje je doznačila Vlada Tuzlanskog kantona prema Javnoj zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, te je odobrenih 150.000 KM u cjelosti opravdano.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o dodjeli finansijske pomoći gradovima i općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Ovim je utvrđena namjena, visina, uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu pomoći gradovima i općinama na području Tuzlanskog kantona iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koja pripadaju Tuzlanskom kantonu.

Vlada je jučer utvrdila Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2023. godinu. Ovim programom Vlada, kao i svake godine, kroz podršku objektivnom radu medija nastoji pomoći realizaciju medijskih projekata koji za cilj imaju, afirmaciju poduzetništva, obrtništva, umjetničkih i starih zanata, razvoj i unapređenje poljoprivrede, privredni razvoj, te promovisati racionalno korištenje energije, prirodnih i mineralnih resursa, te upotrebu obnovljivih izvora energije.

S ciljem osiguranja neophodnih sredstava za rekonstrukciju grijanja u OŠ Vražići, Vlada je izmijenila Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, te donijela odluku kojom se odobrava 9.000 KM Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak za nabavku potrebne opreme.

Na održanoj sjednici Vlada TK se upoznala sa Informacijom o realizaciji planiranih mjera i aktivnosti u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je odobrila i 2.119,12 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austria AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

U skladu sa ranije donesenim Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je odobrila 5.000 KM Udruženju ginekologa i perinatologa Tuzlanskog kantona na ime troškova organizacije i realizacije simpozija „Prvi perinatološki dani“, 1.000 KM Crvenom križu Grada Lukavac na ime refundacije troškova organizacije i realizacije 10. kampa mladih, te 5.000 KM Fondaciji za inovacije, tehnologiju i transfer znanja Tuzla, na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije manifestacije „Girls Day 2023“ u Tuzli.

Vlada je dala saglasnosti na više pravilnika o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda za osnovne i srednje škole i Univerzitet u Tuzli.

Vlada TK je, kao i svakog mjeseca, utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za oktobar 2023. godine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.