Vlada TK danas o situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona

Na 53. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona danas će biti razmatrana informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za oktobar 2021. godine.

Predviđen je Dnevni red od 22 tačke, među kojima će biti razmatran i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa Operativnim programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu, ali i prijedlog Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu.

Također, razmatrat će se i prijedlog Odluke o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nekategorisanih puteva na području Tuzlanskog kantona, kao i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći.

Naime, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Pregovarački tim Vlade, tražit će od Vlade na razmatranje prijedloga Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaća, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu.