Vlada TK danas o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima

Na 51. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona danas će biti razmatrane izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona.

Za jednicu je predviđen Dnevni red od 17. tačaka, među kojima će se razmatrati i Prijedlog Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period od 2021. do 2024. godine.

Ministarstvo zdravstva TK na redovnoj sjednici tražit će razmatranje Plana i programa mjera za unapređenje zdravstvenih zaštita iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje TK za 2022.godinu.

Također, tražit će saglasnost o prihvatanju teksta Anexa I Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa UN i Vlade TK, kao i o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo TK.

Naime, Vlada će razmatrati prijedlog i donošenje Zaključka o prihvatanju pisma podrške rudnicima uglja i rudarima u FBiH, kao i prijedlog Odluke o izmjeni i dopinu Programa manifestacija od interesa za TK za 2021. godinu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iznijet će prijedlog o donošenju Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o načinu i uslovima raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko – privrednih lovišta, kao i prijedlog o donošenju Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenje pozicije članova nadzornog odbora u privrednom društvu Rudnik soli Tuzla, d.d. Tuzla.

Na 51. Redovnoj sjednici Ministarstvo za obrazovanje i nauku TK razmatrat će o prijedlogu i donošenju Odluke o oslobađanju plaćanja troškova studija u akademskoj 2021/22. godini za Tamer Abadarin iz Palestine, kao i donošenju Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet TK za 2021. godinu za JU OŠ „Humci“ Čelić, a razmatrat će se i Odluka o usmjeravanju donacije u Budžet TK za 2021. godinu za JU OŠ „Sjenjak“ Tuzla, kao i Odluka o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru JU OŠ „Simin Han“ Tuzla za davanje na korištenje bez naknade prostorija školske sale, Odbojkaškom klubu invalida „Drina“ Sapna, kao i razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta neke su od tačaka dnevnog reda.

Također, Vlada će danas razmatrati o javnom interesu za izgradnju pristupnog puta prema regionalnoj sanitarnoj deponiji „EKO – SEP“ Živinice, te imenovanju radne grupe za izradu Protokola o postupanju u slučaju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Tuzlanskom kantonu.