Vlada FBiH želi sanirati dugove bolnicama: Za UKC Tuzla 30 miliona KM

Vlada FBiH na poslejdnjoj sjednici je usvojila Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH i on je već upućen u parlamentarnu i to hitnu proceduru.

Finansijska konsolidacija zdravstvenih ustanova obuhvata rješavanja dugovanja ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost, a po ovom prijedlogu zasniva se na dva principa i to: princip jednakog postupanja prema svim povjeriocima jednakog položaja posebno po osnovu više vrsta duga te princip pristupa podacima prema kojem je dužnik obavezan osigurati pristup podacima i dokumentaciji od značaja za finansijsku konsolidaciju, a koji se posebno odnose na njegove obaveze.

Vlada Federacije će za implementaciju konsolidacija i/ili restrukturiranje univerzitetsko-kliničkih bolnica izdvojiti 125 miliona KM i to:

 • Klinički centar univerziteta u Sarajevu: 32 miliona KM;
 • Univerzitetski klinički centar Tuzla: 30 miliona KM;
 • Sveučilišna klinička bolnica Mostar: 63 miliona KM.

Za restrukturiranja i sanacije u kantonalnim i općim bolnicama, Vlada će za ovu svrhu izdvojiti 100 miliona KM, i to: a) Za kantonalne bolnice ukupno 64,5 miliona KM,

 • JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar 15 miliona KM,
 • JU Kantonalna bolnica Zenica 25 miliona KM,
 • JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać 18 miliona KM,
 • Kantonalna bolnica JZU Goražde 1,5 miliona KM,
 • Županijska bolnica Orašje 2 miliona KM,
 • Županijska bolnica Dr. Fra Mihovil Sučić Livno 3 miliona KM.

Za opće bolnice ukupno 35,5 miliona KM i to:

 • JU Opća bolnica Konjic 5 miliona KM,
 • Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica 3 miliona KM
 • JZU Opća bolnica Sanski Most 3,5 miliono KM,
 • JU Bolnica Travnik 13,5 miliona KM,
 • Hrvatska bolnica Dr.fra Mato Nikolić 5 miliona KM,
 • JU Opća bolnica Bugojno 1,5 miliona KM,
 • JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik 1 miliona KM,
 • Opća bolnica Jajce 2 miliona KM,
 • Opća bolnica Tešanj 1 milion KM.