Vlada FBiH podržala nastavak gradnje poddionice Šićki Brod – Đurđevik

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o provedbi projekta poddionice Šićki Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo poddionica 2 (LOT 2).

Vlada je ovom ministarstvu naložila da, u suradnji s JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, planira potrebna sredstva u budžetu Federacije BiH za ovaj projekt u narednim godinama u skladu s dinamikom njegove realizacije.