Vlada FBiH: Odobreno šest miliona KM za mala i srednja preduzeća i obrtnike

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, namijenjen za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata u okviru Garancijskog fonda. Ukupan iznos sredstava namijenjenih za subvencionisanje dijela kamate po ovom programu je 6.000.000 KM.

Ovaj program je rezultat nastojanja Vlade Federacije BiH za nastavak iznalaženja mjera pomoći privredi Federacije BiH, usljed poteškoća u poslovanju subjekata male privrede.

Osnovni cilj Programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po Kreditno-garantnom programu za mikro, mala i srednja preduzeća i Kreditno-garantnom programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, kao i za kreditno-garantne programe koji su objavljeni u 2021. godini, da dobiju grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate. Subvencionisat će se dio kamata na ove kredite, na tromjesečnom nivou, u visini do 4,5 posto.

Postupak subvencionisanja dijela kamate će se provoditi na način da će se vršiti refundiranje dijela kamate na odobrene kredite za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija, kao i pokretanje novih poslovnih aktivnosti, te rast i razvoj postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća, obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, povećanje konkurentnosti, razvoj i uvođenje inovacija, te nova zapošljavanja.

Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom programu ostvaruju subjekti male privrede koji su kreditno zaduženi po postojećim programima za mikro, mala i srednja preduzeća, kao i za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti ili će biti zaduženi u narednom periodu u okviru Kreditno-garantnog programa za mikro, mala i srednja preduzeća i Kreditno-garantnog programa za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, koji su na snazi od 01.06.2021. godine.

Subvencije će se odobravati korisnicima kreditnih sredstava do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2021. godine