Vlada FBiH: Ministar Delić na sjednici Platforme Glas djece bez roditeljskog staranja

Federalni ministar rada i socijalne politiike Adnan Delić prisustvuje Drugoj sjednici Platforme Glas djece bez roditeljskog staranja koja se održava u Neumu.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike je saopćeno da Platformu okupljaju SOS dječija sela BiH, te da mobilizira oko 40 federalnih parlamentaraca u parlamentarki s ciljem snažnije promocije prava djeteta na dom i porodicu i slogana „Ni jedno dijete ne treba odrastati samo“.

U uvodnom dijelu prisutnim parlamentarcima obratio se ministar Delić, a u radnom dijelu prvog dana predstavljene su dosad podnesene inicijative Platforme, te politika zaštite sigurnosti djece SOS Dječijih sela u BiH.

Iz Ministarstva navode da je ministar Delić tokom svog izlaganja podsjetio na važnost podrške parlamentaraca u donošenju zakonskih i strateških dokumenata iz oblasti socijalne zaštite. Također je podsjetio da u parlamentarnu proceduru uskoro dolaze Strategija razvoja sistema socijalne i zaštite djece, te Zakon o socijalnim uslugama, propis koji će direktno prepoznavati i domove za nezbrinutu djecu kao davatelje socijalnih usluga, što će po prvi put omogućiti finansijsku podršku i sa federalnog nivoa.

Tokom prezentacije ovog zakona parlamentarcima su predstavljene ciljane prednosti koje Zakon donosi. Istaknuto je da je jedna od njegovih glavnih dobrobiti širok krug korisnika socijalnih usluga koji će ostvarivati pravo na pristup socijalnim uslugama, zatim da se sastoji iz dvije komponente, socijalnog zbirnjavanja i podrške, te da je njegov dugoročni cilj usmjeravanje podrške korisnicima u svrhu njihove deinstitucionalizacije, inkluzije i integracije.

Ministar Delić zahvalio se parlamentarcima i parlamentarkama, te predstavnicima međunarodnih organizacija koji su se odazvali ovom radnom sastanku. On je istakao da je Platforma Glas djece bez roditeljskog staranja jedinstven mehanizam i resurs koji je Ministarstvu, kao nositelju i predlagaču uređivanja normativa iz oblasti socijalne zaštite, nemjerljivo važan i siguran partner.

Ministar je pozvao parlamentarce da se aktivno uključe, podnose inicijative i predlažu Ministarstvu da zajedno rade na ozdravljenju i reformi sistema socijalne zaštite, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

(Vlada F BiH)