Vlada FBiH 120 hiljada KM izdvojila za suzbijanje ambrozije

Vlada Federacije BiH upoznala se na sjednici u Mostaru s informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o potrebi financiranja projekta

 

Vlada Federacije BiH je zadužila Fond za zaštitu okoliša FBiH da, po hitnom postupku,  projekt “Suzbijanje ambrozije”. koji će realizirati Resursni centar za okoliš (REC BiH), sufinansira sa 120.000 maraka,saopšteno  je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da dostavi Fondu kompletno razrađen prijedlog projekta “Suzbijanje ambrozije”, kao i da pratiti njegovu realizaciju te da Vladi Federacije BiH dostavi informaciju o realiziranim aktivnostima projekta.

 

U informaciji je, između ostalog, navedeno da je BiH potpisnica Konvencije o biološkoj raznolikosti i Protokola o biološkoj sigurnosti, koji se bave problemom invazivnih vrsta, a kojima se obvezala da će planovima i ciljevima raditi na njihovom suzbijanju.

 

Ministarstvo je u informaciji naglasilo i da je prema informacijama s terena evidentno veće širenje ambrozije, što u kombinaciji s klimatskim promjenama i koronavirusom, izaziva zdravstvene probleme koji mogu imati ozbiljne posljedice na zdravlje ljudi.

 

Stoga je potrebno alarmirati javnost i djelovati na terenu, te zaštititi najranjiviju populaciju stanovništva, djecu i starije osobe koji su najpodložniji ovoj infekcijskoj kombinaciji.

 

S ciljem zaštite zdravlja ljudi, ambroziju je potrebno uništavati mehanički, odnosno uklanjati i spaljivati cijele biljke s korijenom, a s prethodno poduzetim mjerama sprečavanja opasnosti od otvorenog požara, navodi se u saopštenju