Više od 52 miliona KM: Utvrđen Prijedlog Nacrta Budžeta Grada Tuzla za narednu godinu

U srijedu, 20.10.2021. godine održana je 11. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, na kojoj su, između ostalog, razmatrani Prijedlog nacrta Budžeta Grada Tuzle za period od 01.01.-31.12.2022. godine, Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu, Prijedlog Odluke o načinu provođenja javne rasprave, Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 1.1.-30.9.2021. godine, kao i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period 1.1.-30.9.2021. godine.

Obrađivač razmatranih materijala je bila Služba za budžet i finansije, a nakon razmatranja i diskusije, gradonačelnik je usvojio predložene dokumente i uputio na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću. Suada isaković, pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije: „Na današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnik je usvojio Prijedlog Nacrta Budžeta za 2022. godinu kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za prvih devet mjeseci tekuće godine.

Oba dokumenta su proizašla iz zakonom propisanih procedura u smislu da je gradonačenik u obavezi u oktobru mjesecu dostaviti Gradskom vijeću nacrt budžeta za narednu budžetsku godinu i utvrđeni dokument okvirnog budžeta za naredne tri godine koji predstavljaju osnovu za izradu budžeta za narednu budžetsku godinu koji je donesen u šestom mjesecu ove godine, kako to i Zakon o budžetima i nalaže.

Prilikom izrade Nacrta Budžeta za 2022. godinu išli smo jednim veoma opreznim konvencionalnim principom u smislu da smo planirali prihode koje je moguće ostvariti u narednoj kalendarskoj godini, odnosno budžetskoj godini, ne računajući da ćemo s krajem godine imati neki značajniji višak prihoda nad rashodima, obzirom da je početak desetog mjeseca , da smo mi izradu nacrta započeli u devetom mjesecu i da još uvijek ne raspolažemo realnijim informacijama, da li će nam biti veći prihodi od izvršenih rashoda, da li će biti projekata koji su započeti u ovoj godini za koja su sredstva obezbijeđena , a nisu završeni, i za njih se onda mora prenijeti razlika tih sredstava, kako bi se okončali u narednoj godini. Isto tako, sredstva kredita za Gradsko groblje nismo unijeli u budžet naredne godine. Taj projekat je započeo sa realizacijom.

Činjenica, on ide nekim slabijim tempom i vjerovatno će se dio kreditnih sredstava prenijeti u narednu godinu i te činjenice o višku prihoda i o kreditu ćemo ostaviti za prijedlog budžeta kada bude prošlo još jedno izvjesno vrijeme, kada budemo imali potpunije informacije. Također, u Budžet nismo uključili ni potencijalne grantove za koje je moguće da će Grad dobiti od viših nivoa vlasti . Obzirom da nemamo nikakvih informacija o tome da li ćemo dobiti i kolika sredstva, tako da i to ostaje nepoznanica i iz tog razloga je Budžet Grada Tuzle za za 2022. godinu , odnosno njegov nacrt znatno manji od utvrđenog budžeta za 2021. godinu, negdje blizu 15 miliona maraka, što je onda uslovilo da smo morali racionalni dijeliti ono što smo imali, odnosno da svima omogućimo da mogu funkcionisati neometano, a potrebe su bile puno veće. Službe i budžetski korisnici su tražili značajnija sredstva, ali evo do prijedloga ćemo možda imati nove činjenice, a naravno postoji mogućnost rebalansa kad se budžet usvoji ako budu dodatna sredstva obezbjeđena.