Više od 2.500 srednjoškolaca na području TK danas polaže eksternu maturu

Na području Tuzlanskog kantona danas je održana eksterna matura za srednjoškolce završnih razreda gimnazija, tehničkih i umjetničkih škola.

Ove godine po prvi put se sveobuhvatno radi matura za sve srednje strukovne škole i gimnazije na području Tuzlanskog kantona, a danas je eksternu maturu polagalo više od 2.500 učenika plus 13 učenika koja nisu sa područja TK.

Svi učenici polagali su maturu u isto vrijeme, od 10:00 do 13:00 sati.

Učenici srednjih strukovnih i drugih škola prvenstveno su polagali integrali test od tri predmeta, dok su učenici gimnazije imali više predmeta koji obuhvataju njihove opće predmete.

Integralnim testom provjeravana su znanja zasnovana na ključnim dijelovima cjelokupnog nastavnog plana i programa pokazujući ukupni nivo dostignuća učenika iz nastavnih predmeta.