Virus korona opasan za mozak i nakon ozdravljenja

Analiza koju je predvodio Maks Taket sa odijeljenja za psihijatriju Univerziteta Oksford utvrdila je da se kod jednog od osam pacijenata koji preleže kovid 19 u prvih šest mjeseci nakon ozdravljenja prvi put dijagnostikuje neko psihijatrijsko ili neurološko oboljenje.

Studija, kojoj tek predstoji kolegijalna provera, jedan je u nizu dokaza da psihološki stres koji dolazi sa kovidom 19 ne može da se ignoriše, prenos b92.

Osim toga, rezultat je bio još gori (jedan od tri pacijenta) kada su istraživači uključili i pacijente sa istorijom psihijatrijskih ili neuroloških oboljenja.

Britanski stručnjaci su koristili zdravstvene kartone da ocjene 236.379 hospitalizovanih i nehospitalizovanih pacijenata u SAD, kojima je potvrđena dijagnoza kovida 19 i uporedili ih sa grupom pacijenata kojima su dijagnostikovani grip i druga respiratorna oboljenja između 20. januara i 13. decembra 2020. godine.

U analizi, koja je uzimala u obzir poznate faktore rizika – uzrast, pol, rasu, postojeća fizička i mentalna stanja i socio-ekonomski položaj, utvrđeno je da je incidenca neuroloških i psihijatrijskih oboljenja poslije kovida 19 čak 33,6 odsto. Od toga, 13 odsto osoba nije imalo nikakvu istoriju takvih oboljenja.

Oboljenja koja pogađaju od kovida izlečene pacijente najčešće su moždani udar, akutno krvarenje u lobanji ili mozgu, demencija i psihijatrijski poremećaji.

Najnovija studija podržava podatke ranijih istraživanja, koja su pokazala da se kod jedne od pet osoba u prva tri mjeseca nakon što su preležale kovid 19 dijagnostikuje neki psihijatrijski poremećaj.