VIK: Kvar na cjevovodu u Stuparima, u slučaju komplikacija osigurati zalihe vode

JP Vodovod i kanalizacija radi na popravku kvara na glavnom cjevovodu Φ450 u Stuparima.

U planu je da bude završeno u toku dana no slučaju komplikacija na popravci korisnici bi trebali obezbijediti zalihe vode za narednih 12 sati.