Vijeće ministara BiH usvojilo informaciju o održavanju Samita Berlinskog procesa

Vijeće ministara BiH, na prijedlog predsjedavajućeg, na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je Informaciju o održavanju Samita Berlinskog procesa u Sofiji, 10. novembra ove godine.

Informaciju prati šest dokumenata kojima se jača saradnja na Zapadnom Balkanu i daje nova dimenzija u odnosima regiona i Evropske unije, pod okriljem Berlinskog procesa.

Među dokumentima koji u fokus stavljaju razvoj ekonomije i jačanje međusobne saradnje u regionu su Deklaracija o zajedničkom regionalnom tržištu i Akcioni plan za razvoj zajedničkog regionalnog tržišta 2021. – 2024., te Deklaracija partnera sa Zapadnog Balkana u vezi sa Zelenom agendom.

Na Samitu će se razgovarati i o zaključcima ranije održanih sastanaka ministara zdravlja i unutrašnjih poslova u okviru Berlinskog procesa, kao i zaključcima ministarskog sastanka o integraciji Roma.

Prihvaćanje ovih dokumenata donijet će brojne benefite zemljama regiona i ubrzati ispunjavanje obaveza u procesu pristupanja EU.

Zadužuje se svi nadležni nivoi vlasti u BiH da se, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, uključe u punom kapacitetu i daju doprinos aktivnostima koje proizilaze iz Berlinskog procesa.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH će, u koordinaciji sa Kabinetom predsjedavajućeg, a s ciljem efikasnog učešća Bosne i Hercegovine na Samitu u Sofiji pokrenuti proceduru za pribavljanje saglasnosti Predsjedništva BiH za prihvatanje predloženih dokumenata Samita, te će Informaciju o održavanju ovog samita sa pratećim prilozima hitno dostaviti Predsjedništvu BiH na razmatranje i usvajanje, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(RTV SLON)