Vatrogasci gasili šest požara niskog rastinja

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata vatrogasne jedinice su pored nekoliko tehničkih imale i sedam intervencija na gašenju požara i to:

Grad Srebrenik
Intervencija na gašenju niskog rastinja u koritu Tinje u blizini željezničke stanice.

Grad Tuzla
Dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i to na lokalitetu Ilinčica i ulica Uzeira Mehičića u Gornjoj Tuzli.

Grad Živinice
Intervencija na gašenju požara niskog rastinja u naselju Brnjica ukupne površine cca 8 duluma.

Općina Banovići
Dvije intervencije na gašenju požara i to na lokalitetu Banovići Selo gdje je gorjela šuma ukupne površine cca 10 duluma i lokalitet Podgajevi gdje je gorjela divlja deponija smeća.

Općina Kalesija
Intervencija na gašenju dimnjaka na privatnom stambenom objektu (kuća) u naselju Petrovice.

Svi požari su lokalizirani i ugašeni.