Vatrogasci gasili požare na području Banovića, Gradačca, Lukavca i Gračanice

Prema izvještajima Operativnih centara sa područja Tuzlanskog kantona vatrogasne jedinice su, osim nekoliko tehničkih, imale intervencije na gašenju požara i to:

PVJ Banovići je imala intervenciju na gašenju otpada, niskog rastinja i šume u naselju Treštenica,

PVJ Gradačac je imala dvije intervencije na gašenju požara u naselju Vučkovci:

  • požar na automobilu (u garaži) u 06:11,
  • požar na pomoćnom objektu u 22:45,

PVJ Lukavac je imala intervenciju na gašenju požara na stambenom objektu (privatna kuća) u naselju Prokosovići,

PVJ Gračanica je imala intervenciju na gašenju požara na stajskom otpadu u naselju Pribava.