Vatrogasci gasili četiri požara

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice u toku protekla 24 sata imale su više intervencija na gašenju požara.

Grad Tuzla
Vatrogasna jedinica Tuzla imala je sljedeće intervencije:
-Požar nisko rastinje naselje Požarnica
-Požar nisko rastinje naselje Kosci

Grad Srebrenik
Vatrogasna jedinica Srebrenik je imala sljedeće intervencije:
– Požar na pomoćnom objektu u naselju Duboki Potok
– Požar na stambenom objektu dimnjak u naselju Kiseljak
– Požar nisko rastinje naselje Neum
– Požar nisko rastinje Čehaje

Općina Banovići
Vatrogasna jedinica Banovići je imala dvije intervencije gašenje otpada u kontejneru.