Utvrđen Prijedlog dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i uputila ga u parlamentrnu proceduru po skraćenom postupku jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.

Ovim zakonskim rješenjem uvodi se definicija osobe od povjerenja i propisuje pravo žrtve nasilja da odredi osobu od povjerenja, kao i obavezu sudova i drugih organa da omoguće prisustvo osobi od povjerenja.

Osoba od povjerenja je član porodice ili druga fizička osoba ili zaposlenik organa starateljstva, institucije nadležne za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, druge javne ustanove ili nevladine organizacije u koju žrtva nasilja ima povjerenje. Predviđeno je da žrtva nasilja ima pravo odrediti osobu od povjerenja koja može biti prisutna svim postupcima i radnjama propisanim ovim zakonom u koje je uključena žrtva, a koji su u vezi sa ostvarenjem zaštite i podrške vezano za nasilje.

Sudovi i drugi državni organi su obavezni da omoguće prisustvo osobe od povjerenja u svim postupcima i radnjama.

Propis o uvjetima i načinu postupanja osobe od povjerenja donijet će federalni ministar pravde u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je unaprjeđenje normativnog okvira kojim je uređen postupak zaštite žrtve od nasilja u porodici uvođenjem novog instituta „osoba od povjerenja“, čime je predlagač, Federalno ministarstvo pravde, uvažilo inicijativu Centra ženskih prava Zenica od 13.10.2020. godine. Time bi bile omogućene konkretne mjere kojima bi se ojačao položaj žrtve nasilja u porodici i osiguralo da su njena prava i interesi dosljedno i adekvatno predstavljeni i uzeti u obzir u svim fazama i kroz sve institucionalne i vaninstitucionalne mehanizme zaštite.

Učvršćivanje položaja žrtve nasilja podrazumijeva predviđanje konkretnih i efikasnih mjera zaštite kojima će biti osigurano da su njihova prava i interesi propisno predstavljeni u okviru sudskih postupaka.