Usvojen Budžet grada Tuzla za narednu godinu

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla jednoglasno su prihvatili Prijedlog budžeta za 2023. godinu. Prema Prijedlogu, Budžet za narednu godinu je u iznosu višem od 71 milion KM. Najveći dio sredstava planiran je za komunalnu infrastrukturu i to oko 45 posto Budžeta za 2023. godinu.