Uspjela akcija “Svi za čiste Živinice”

Danas je počela dvodnevna akcija čišćenja i uređenja općine Živinice “Svi za čiste Živinice”. Akcija čišćenja grada, košenja zelenih površina, pranja ulica, zasađivanja cvijeća, popravka i farbanje postojećih parkovskih klupa, kao i nabavka novih klupa znatno će uljepšati naš grad.

Akciju uređenja grada organizuju općinske službe u saradnji sa JKP Komunalno, osnovnim i srednjim školama na području naše Općine, savjetima mjesnih zajednica Općine Živinice, Crvenim križom, Javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina Živinice, te Sindikatom organa uprave Općine Živinice.

U akciji učestvovuju i pripadnici Armije BiH koji su smješteni u krugu kasarne “Dubrave”, a koji će svojim cisternama i drugim raspoloživim ljudskim i materijalnim sredstvima pomoći u akciji čišćenja Općine Živinice.

U akciju čišćenja uključili su se i učenici Druge osnovne škole, zajedno sa nastavnicima i rukovodstvom škole. Čistilo se područje do Križaljke, a učenici su bili vrijedni i evo šta su kazali poslije akcije:

Azra Mahmutbegović:

“Akcija je veoma poučna.Ono što sam primijetila je da je smeća bilo manje ispred privatnih kuća, nego ispred javnih objekata.Predlažem da u Živinicama bude više kanti za smeće”.

Amin Fočić:

“Učešće u akciji nas je naučilo koji je prvi korak do reciklaže, a predlažem da se uvede kazna za bacanje smeća”.

Džemila Hanić:

“Slijedimo logičan slijed događaja. Spasimo Planetu. Reciklažom papira ostvarićemo profit, rasteretiti gradsku deponiju i smanjiti sječu šuma”./M.N./