Uskoro bolji uslovi života za preostale porodice u kolektivnom centru u naselju Mihatovići

Nakon što je ekipa RTV Slon posjetila kolektivni centar Mihatovići, a sve sa ciljem ukazivanja na problem sa kojim se susreće 15- tak porodica, vijećnici Gradskog vijeća Tuzla na današnjoj sjednici su usvojili Odluku o zatvaranju kolektivnog centra u naselju Mihatovići. Odluka je usvojena sa 29 glasova za i dva suzdržana, i odnosi se na formalno-pravno rješavanje pitanja ovog naselja.

Zbog 15-tak porodica koje se nalaze još uvijek u ovom naselju, doneseni su određeni zaključci za normalnije uslove življenja. Jedan od zaključaka je da se osigura vodosnabdijevanje u tom naselju, pa bar cisternama.Neće biti deložacije onih koji su još u naselju, a u narednom periodu nadležni će pokušati iznaći trajna rješenja.