Uređenje saobraćaja u mjesnoj zajednici Šićki Brod kod Tuzle

Vršilac dužnosti gradonačelnika Grada Tuzle, dr.sc.Zijad Lugavić sa saradnicima održao je radni sastanak u Gradskoj upravi sa predstavnicima mjesne zajednice Šićki Brod. Tokom sastanka elaborirani su i završni projekti u vrijednosti od 225.000KM, tiču se radova za sanaciju putne infrastrukture i postojeće mjesne zajdnice za tekuću godinu. Grad Tuzla takođe planira uložiti oko 100.000 KM u radove na sanaciji putne infrastrukture.

Razgovaralo se i o problematici kvaliteta života građana i boljeg uređenja saobraćaja, posebno priključenja na magistralni put kod restorana MAN , kružnog toka kod Termoelektrane i petlje Šićki brod.

Također se govorilo i o trajnom uključenju kolektivnog igrališta u Mihatovićima, te širenje mreže daljinskog grijanja.
Građani su ovo prilikom izrazili zadovoljstvo sa gradskom administracijom, te usvojenim Zoning planom rekreacione zone „Šićki Brod“, obzirom da je Gradsko vijeće usvojilo većinu primjedbi koje su građani istakli na isti.

D. Rebić