Upozorenje Ministarstva obrazovanja TK: Škole dužne preuzimati prijave kandidata

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK u prethodnim danima zaprimilo je pritužbe kandidata koji se žele prijaviti na konkurs za prijem zaposlenika u školama TK koji je objavljen 26. jula. Naime, pritužbe se odnose na to da su pojedine škole zatvorene tokom konkursne/oglasne procudere i zbog toga kandidati ne mogu izvršiti prijave.

”Imajući u vidu pritužbe kandidata da su pojedine škole zatvorene tokom konkursne/oglasne procedure, te da time nisu u mogućnosti predati prijavu na konkurs/oglas za prijem u radni odnos, upozoravamo škole da su tokom konkursne/oglasne procedure dužne preuzimati prijave i druga dokumenta, radnim danom u periodu od 8 do 15 sati.

Podsjećamo, tekstom konkursa/oglasa za prijem u radni odnos utvrđeno je da „traženu dokumentaciju u originalu, ovjerenoj ili neovjerenoj kopiji, kandidat dostavlja neposredno na protokol škole ili preporučeno putem pošte (na adresu škole), u zatvorenoj koverti“, stoji u Upozorenju Ministarstva obrazovanja i nauke TK.