Upitne plate više od 20.000 činovnika u institucijama BiH

Više od 20.000 zaposlenih u institucijama BiH moglo bi u oktobru ostati bez plata i naknada ukoliko Vijeće ministara BiH ovih dana ne donese novu odluku o privremenom finansiranju.

Naime, ovog mjeseca ističe ranija odluka Vijeća ministara o privremenom finansiranju s obzirom na to da Parlamentarna skupština BiH još nije razmatrala i usvojila budžet institucija BiH za ovu godinu.

Situacija je neizvjesna s obzirom na to da  predstavnici iz Republike Srpske ne učestvuju u radu i donošenju odluka u institucijama BiH jer ih na to obavezuje odluka koja je donesena u Narodnoj skupštini Republike Srpske zbog nametnutih izmjena Krivičnog zakona BiH koje je donio bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.

Dušanka Majkić (SNSD), predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Doma naroda BiH, za “Nezavisne novine” ističe da se zajedničke institucije neće moći finansirati bez usvojenog budžeta ili odluke o privremenom finansiranju.

“Samo su te dvije mogućnosti da se redovno primaju plate. Nema odlučivanja i to je alarm koji poziva da se sjedne za sto. Ovo nalaže krajnju ozbiljnost svih učesnika da pokušaju da urade nešto što bi moglo da omogući da se sve vrati u pređašnje stanje. To se može postići jedino dogovorom za stolom. To su ozbiljne stvari i nije samo jedna, sve će ići jedno za drugim. Zemlja ne funkcioniše. Čim nema odluka – nema ništa. Ne dolazi nam pošta. Jedino dogovor i razgovor mogu to riješiti”, kaže Majkićeva.

Dženan Đonlagić (DF), zamjenik predsjedavajućeg Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma BiH, za “Nezavisne novine” kaže da ukoliko Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ne sazove sjednicu i ukoliko se ne usvoji odluka o privremenom finansiranju za period oktobar – decembar 2021. godine, sve isplate će biti onemogućene.

“Dakle, neka predstavnici SNSD-a objasne zaposlenicima državnih institucija da ako ne dobiju plate od 1. oktobra to je zato što blokiraju rad u ovom konkretnom slučaju Vijeća ministara BiH”, kazao je Đonlagić.

Mira Pekić (PDP), poslanik u Predstavničkom domu BiH i član Komisije za finansije i budžet ovog doma, za “Nezavisne novine” ističe da je besmisleno u septembru pričati o budžetu zajedničkih institucija.

“Mi kao poslanici iz Republike Srpske i svi predstavnici iz RS treba da poštujemo odluke NS RS koje su vrlo jasne i decidne. Ali pitanje budžeta je pitanje koje je trebalo da bude riješeno prošle godine u decembru. Ne smatram da je za ovo odgovorna opozicija – za neusvajanje budžeta i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo – zato što je budžet tehničko pitanje. Tu su brojevi u pitanju, rashodi institucija i tri političke partije se nisu mogle dogovoriti ni u decembru, ni u januaru, niti jedan mjesec do sada”, kaže Pekić.

Iako smo u Vijeću ministara BiH tražili odgovor na pitanje šta će biti sa finansiranjem institucija BiH ukoliko ne bude nove odluke o privremenom finansiranju, odgovor do zaključenja ovog broja nismo dobili.