UPFBiH traži smanjenje broja dana bolovanja koje plaća poslodavac

Udruženje poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) uputilo je zahtjev poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da se usvoje amandmani koje je predložilo UPFBiH na izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, a kojima se između ostalog traži smanjenje broja dana bolovanja na teret poslodavca sa postojećih 42 na 15.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović na konferenciji za novinare u Sarajevu je rekao da statistički podaci ukazuju da je evropski prosjek kada je riječ o bolovanju 6,5 radnih dana godišnje i u procentima to iznosi oko 3,5 posto. Na nivou Federacije je taj procent 13 posto, odnosno skoro 25 radnih dana godišnje.

– Dakle, mi imamo 3,5 ili četiri puta veći broj od prosjeka Evrope. Mi nismo bolesna nacija, već se ovdje isključivo radi o zloupotrebi bolovanja. Ova predložena izmjena ide ka smanjenju zloupotrebe bolovanja – istakao je Smailbegović.

Govoreći o drugoj predloženoj izmjeni Smailbegović je naveo da, prema važećem zakonu, ako se radi o povredi na radu, bez obzira na to da li je poslodavac kriv ili ne za tu povredu, poslodavac plaća kompletne troškove liječenja za tog radnika, plaća bolovanje u stopostotnom iznosu plate, neograničeno dok ne ozdravi ili dok komisija ne odredi neki stepen invalidnosti i ne vrati ga na posao, bez obzira na to koliko to trajalo.

– Mi tražimo da se taj član ukine i da uposlenici za koje se plaća zdravstveno osiguranje, imaju pravo na liječenje o trošku Fonda – dodao je Smailbegović.

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević je rekao da bi se  smanjenjem zloupotrebe bolovanja ostvarile uštede, te stvorile mogućnosti da plate radnika budu povećane za 15 posto.

Ovo ni na koji način neće ići na štetu radnika, čak štaviše, ovo će imati opštedruštvenu korist. Očekujemo da će naši prijedlozi biti usvojeni. Od ovoga će imati štetu samo oni pojedinci koji su korumpirani i odobravaju bolovanje  kada ne bi smjeli da ga odobre i oni koji zloupotrebljavaju bolovanje – naveo je Pandurević.