UPFBiH: O usvojenim izmjenama Zakona o doprinosima FBiH

Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH pozdravlja usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o doprinosima u FBiH na  hitnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Usvojenim Prijedlogom zakona omogućena je izmjena propisanih uslova za primjenu preferencijalne osnovice za obračun doprinosa za radnike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće te niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih zanata.

Ovim izmjenama ostavlja se mogućnost isplate većeg iznosa plaća radnicima u ovim granama, sa sadašnjeg iznosa u visini najniže plaće na iznos od 85 posto prosječne neto plaće, a ujedno se vrši usklađivanje iznosa preferencijalne mjesečne osnovice za obračun doprinosa za ove radnike. Kako je ovo pravo važećim Zakonom do doprinosima isteklo sa 31.12.2022.godine, danas usvojenim zakonom je rok za primjenu ovih preferencijalnih povlastica, produžen do donošenja novog zakona.

Prijedlog izmjena Zakona je usvojen na osnovu inicijative Udruženje poslodavaca u FBiH u okviru prioritetnih aktivnosti UPFBiH, koje su predstavljene i kroz dokument “Šta poslodavci očekuju od vlasti”.

Ove mjere u interesu su radnika, države i poslodavaca, jer omogućavaju povećanje plaća u navedenim proizvodnim granama, a time i povećanje potrošnje, punjenje budžeta i vanbudžetskih fondova i dr.

Udruženje najavljuje nastavak aktivnosti na unaprijeđenju poslovnog okruženja, pa time I unaprijeđenju propisa vezanih za doprinose I porez na dohodak, povećanje plata radnicima I osiguranje boljeg standarda stanovnika u FBiH .