UNTZ se priprema za brucoše: Online promocija i novi studijski programi

Do polovine juna bit će održan prvi upisni rok za prijem novih studenata u akademsku 2021/2022. godinu na Univerzitetu u Tuzli. Novina, u odnosu na prošlu godinu, je da će ove biti održan i prijemni ispit koji je lani zbog pandemije bio izostavljen. Ipak, budući da okupljanja većeg broja ljudi još uvijek nisu dozvoljena, Dani otvorenih vrata će ove godine biti upriličeni u online formatu. Promocija fakulteta planirana je od 26.05 do 4.6. pod nazivom Virtuelna posjeta UNTZ.

Putem live streama će potencijalni studenti moći da se uključe u emisije, u dva termina, kada će se predstaviti menadžmenti fakulteta, studenti fakulteta odnosno oni će predstaviti sve ono što ti fakulteti nude studentima, navodi Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli.

Univerzitet u Tuzli nudi 46 studijskih programa prvog ciklusa studija, 47 programa drugog ciklusa i 24 programa trećeg ciklusa studija. Ove godine bit će ponuđeni i novi studijski programi na fakultetima.

Oni koji su trenutno u procesu licenciranja su studijski program sportski trener na prvom ciklusu studija Tjelesni odgoj i sport i studijski program eko monitoring i biodetekcija voda na Odsjeku biologija na Prrodno matematičkom fakultetu na drugom ciklusu, ostali fakulteti još uvijek provode aktivnosti na inoviranju studijskih programa na koje će se upisivati studenti u narednoj akademskoj godini, ističe Bratovčić.

U cilju unaprjeđenja naučno-nastavnog procesa Univerzitet je pokrenuo i dugo očekivani proces digitalizacije.

Već je kreiran modul koji se odnosi na elektronsku prijave ispita, zatim modul koji se odnosi na elektronsko praćenje prolaznosti na fakultetima i trenutno je u fazi implementacije modul koji se odnosi na elektronsko praćenje naučih i stručnih projekata na fakultetima, kaže Nermin Sarajić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli.

Trenutno na tuzlanskom univerzitetu studira oko 10.200 studenata. Kako je u prošloj godini Univerzitet upisao približno planirani broj studenata, oko 2.000, očekivanja su da provedba upisne politike i ove godine bude pozitivna.