UNTZ – Obavijest o organizaciji drugog upisnog roka u akademsku 2022/23. godinu

Na Univerzitetu u Tuzli biti će organizovan drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/23. godini, na studijske programe na kojima je ostao nepopunjen broj mjesta (budžet, SVP, varedni studij), te broj slobodnih mjesta na koja kandidati koji su rangirani po Konačnim rang listama nisu obavili upis na fakultete u periodu prvog upisnog roka, utvrđenog Konkursom.

Za fakultete Univerziteta u Tuzli:

– podnošenje prijava vršit će se od 23. 08. do 02. 09. 2022. godine;

– prijemni ispit održat će se 06. 09. 2022. godine u 10,00 sati;

– privremena rang-lista kandidata objavit će se do 07. 09. 2022. godine;

– konačna rang-lista objavit će se 13. 09. 2022. godine;

– upis primljenih kandidata obavit će se od 14. 09. do 21. 09. 2022. godine.

Za Akademiju dramskih umjetnosti:

– podnošenje prijava vršit će se od 23. 08. do 02. 09. 2022. godine;

– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 06. 09. 2022. godine u 10,00 sati;

– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se 07. 09. 2022.godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;

– III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 08. 09. 2022. godine u 10,00 sati;

– privremena rang-lista kandidata objavit će se 08. 09. 2022. godine;

– konačna rang-lista objavit će se 13. 09. 2022. godine;

– upis primljenih kandidata obavit će se od 14. 09. do 21. 09. 2022. godine.

Broj slobodnih mjesta na određenim fakultetima pogledajte OVDJE